ĐIỆN MẶT TRỜI HYBRID

Hệ thống điện mặt trời Hybrid là có thể sử dụng trực tiếp nguồn điện từ năng lượng mặt trời, vừa kết hợp lưu trữ để duy trì nguồn điện liên tục cả ngày và đêm.